Title
Přejít na obsah

ceník

Příloha č. 7 provozního řádu Spolku naturistů Ostrava

Sazebník členských příspěvků.


Základní členský příspěvek a zápisné

300,- Kč základní členský příspěvek

Navýšený členský příspěvek za povolenku ke vjezdu a parkování

 50,- Kč povolenka pro auta a motocykly jednodenní
 50,- Kč povolenka pro jednostopá nemotorová vozidla*
300,- Kč povolenka pro auta a motocykly celoroční
  
Navýšený členský příspěvek za kempování

 30,- Kč stan, obytný přívěs, obytné auto - za jednu noc (nezáleží na počtu osob v nich kempujících)

Navýšený členský příspěvek za hosta nebo psa.

 50,- Kč za hosta člena spolku jednodenní
 50,- Kč za psa člena spolku nebo za psa hosta člena spolku
200,- Kč za psa člena spolku - celoroční

Vjezd osobních automobilů a motocyklů je povolen pouze na nehlídanou odstavnou plochu spolku a to  pouze vlastníkům povolenek celoročních nebo jednodenních.
Jedna celoroční povolenka opravňuje střídavě vjezd pouze dvou vozidel s  SPZ na ni vyznačených.
Jednodenní povolenky budou k dispozici pouze v případě volné kapacity parkoviště, přednost mají členové s celoročním oprávněním.
Motocyklem se rozumí motorové vozidlo s motorem o objemu nad 50ccm.
Vjezd nákladních automobilů je mimo obslužných vozidel zakázán.
Na vjezd pro motorové dopravní prostředky bez „POVOLENKY“ se nevztahuje výjimka ze „zákazu vjezdu“ a bude kvalifikován Policií ČR nebo Městskou policií jako dopravní přestupek.

* Organizace nebude vyžadovat zakoupení této povolenky pro vjezd na lokalitu.               

Za správnost předseda spolku
Andrej Gonda

Schváleno členskou schůzí dne 2. 4. 2016


Spolek naturistů Ostrava
Šalounova 500/35
703 00 Ostrava - Vítkovice
E-mail snoantosovice@volny.cz
Návrat na obsah