Title
Přejít na obsah

ceník

Příloha č. 7 provozního řádu Spolku naturistů Ostrava

Sazebník Spolku naturistů Ostrava.

Členské příspěvky.
500,- Kč základní členský příspěvek.

Povolenky k vjezdu a parkování.
80,- Kč povolenka k vjezdu a parkování pro motorová vozidla jednodenní.
400,- Kč členský příspěvek k vjezdu pro motorová vozidla roční
Zakoupená povolenka k vjezdu a parkování na pozemku SNO NESLOUŽÍ K VÝKONU RYBÁŘSKÉHO PRÁVA.

Příspěvek za kempování.*
50,- Kč obytné místo**(do osmi nocí včetně).
40,- Kč obytné místo** (od devíti nocí za vše**).

Příspěvek za hosta nebo psa.
70,- Kč za hosta člena spolku jednodenní.
70,- Kč za psa člena spolku nebo za psa hosta člena spolku jednodenní.
200,- Kč za psa člena spolku roční.

Vjezd motorových vozidel je povolen pouze na nehlídanou odstavnou plochu spolku a to pouze vlastníkům povolenek. Pohyb jednostopých nemotorových vozidel není omezen.
Jedna roční povolenka opravňuje střídavě vjezd pouze dvou vozidel s registrační značkou (SPZ) na ni vyznačených.
Jednodenní povolenky budou k dispozici pouze v případě volné kapacity parkoviště, přednost mají členové s ročním oprávněním.
Motorovým vozidlem se rozumí motorové vozidlo do 3,5t a o objemu nad 50ccm.
Vjezd nákladních automobilů nad 3,5t je mimo obslužných vozidel zakázán.
Na vjezd pro dopravní prostředky bez POVOLENKY se nevztahuje výjimka ze zákazu vjezdu a bude kvalifikován Policií ČR nebo Městskou policií jako dopravní přestupek.

* 1x stan nebo 1x obytný přívěs nebo 1x obytné auto nebo nocleh ap.
** Bude-li kratší doba kempování nežli osm nocí v ceně 30,- Kč/noc, bude naúčtován doplatek do ceny 50,- Kč/noc za každý den zpětně.
Ceník platí od 1.1.2023

Za správnost předseda spolku
Lukáš Studnicki               


Schváleno členskou schůzí dne 26.4.2022Spolek naturistů Ostrava
Šalounova 500/35
703 00 Ostrava - Vítkovice
E-mail snoantosovice@volny.cz
Návrat na obsah