Title
Přejít na obsah

o členství

Členem se může stát zletilá osoba, jejíž projevem je kolektivní nahota spojená se zobecňováním úcty vůči sobě samému, vůči okolí a celé přírodě, bez ohledu na státní příslušnost. Členství je dobrovolné a vzniká na základě písemné přihlášky, ve které se zájemce mimo jiné zavazuje dodržovat stanovy, jakož i další vnitřní předpisy a opatření Spolku naturistů Ostrava. Člen Spolku naturistů Ostrava má po zaplacení členského příspěvku za daný kalendářní rok právo se podílet na činnosti spolku a využívat k tomu jeho zařízení, volit a být volen do orgánů spolku, prostřednictvím orgánů spolku rozhodovat o činnosti spolku, obracet se na orgány spolku se svými podněty, návrhy, dotazy apod.

Zájemci o členství ve Spolku naturistů Ostrava mohou vyplnit přihlášku a uhradit členský příspěvek u výběrčí služby na lokalitě "Pohoda" v Antošovicích.


 

Spolek naturistů Ostrava
Šalounova 500/35
703 00 Ostrava - Vítkovice
E-mail snoantosovice@volny.cz
Návrat na obsah