Title
Přejít na obsah

provozní řád

provozní řád a přílohy

PROVOZNÍ ŘÁD SPOLKU NATURISTŮ OSTRAVA

     Spolek naturistů Ostrava - SNO (dále jen spolek) je dobrovolný, nepolitický, samostatný spolek zájemců o naturismus. Spolek má postavení samostatné právnické osoby a vyvíjí svou činnost v souladu se stanovami a obecně závaznými předpisy. Sídlem spolku je naturistická lokalita „Pohoda“, štěrkovna 2A Koblov, 711 00  Ostrava - Antošovice, okres Ostrava - město. Činnost spolku se vztahuje na území České republiky. Tento provozní řád se skládá ze samotného provozního řádu a ze sedmi příloh, kterými  jsou:
[link:1]
[/link:1]

[link:1]Příloha č.1 Návštěvní řád naturistické lokality „Pohoda" Ostrava-Antošovice
[link:3]Příloha č.2 Povinnosti a práva správce naturistické lokality „Pohoda“ Ostrava-Antošovice
[link:4]Příloha č.3 Povinnosti a práva pořadatelské služby lokality „Pohoda“ Ostrava-Antošovice
[link:5]Příloha č.4 Metodické pokyny o vedení účetnictví a vyplácení odměn
[link:6]Příloha č.5 Hygienické předpisy
[link:7]Příloha č.6 Sankční řád
[link:8]Příloha č.7 Sazebník členských příspěvků

     Provozní řád je trvalého charakteru. Přílohy č.1 až č.7 se novelizují podle změn provozních podmínek na lokalitě „Pohoda“. Všechny tyto dokumenty schvaluje členská schůze spolku. Pokud, ale nemůžou být, ze závažných důvodů, členskou schůzi schváleny, schválí jejich úpravu výbor v jehož čele stojí předseda spolku a následně nejbližší členská schůze.


Za správnost předseda spolku
Václav Cyr v.r.Schváleno členskou schůzí dne 22. 3. 2014

Spolek naturistů Ostrava
Šalounova 500/35
703 00 Ostrava - Vítkovice
E-mail snoantosovice@volny.cz
Návrat na obsah