Title
Přejít na obsah

členská schůze

Členská schůze Spolku naturistů Ostrava se koná v sobotu dne 6.4.2024 ve 14,00 hod. Prezentace od 13,30 hod.

Místo konání: Hotel TAURUS

Adresa:
Těšínská 1382/260
Ostrava-Radvanice
716 00

GPS: 49.8190050 N, 18.3311553E
Odkaz na mapu: mapa
Odkaz na web: Hotel Taurus


Svolávající: Předseda Spolku naturistů Ostrava,
dne 3.3.2024


Program členské schůze Spolku naturistů Ostrava.

1. Zahájení členské schůze.
2. Schválení programu členské schůze.
3. Volba volební komise, mandátové komise a návrhové komise.
4. Zpráva o činnosti Spolku naturistů Ostrava za období roku 2023.
5. Zpráva o hospodaření za uplynulé období.
6. Zpráva kontrolní komise.
7. Provedení voleb výboru SNO a kontrolní komise.
8. Plán činnosti na rok 2024.
9. Investice do obnovy vybavení majetku spolku.
10. Úprava odměn výběrčí služby a správce lokality.
11. Diskuse.
12. Schválení usnesení a závěr.
 
 
Kandidáti do výboru SNO:
Předseda a statutární orgán: Studnicki Lukáš
Členové výboru: Studnicki Lukáš, Josef Melnik, Anna Rousseau, Jerzy Slomczyňski,
Dobrovolníci pro práci ve výboru v počtu 2 jsou vítáni. Zájemci nechť se přihlásí výboru před začátkem členské schůze pro rozšíření kandidátky.

Všechny na volební členskou schůzi srdečně zve výbor SNO v čele s předsedou.

Bez zakoupení členského průkazu v ceně 500,- Kč, nejpozději před zahájením členské schůze, nebude účast na schůzi umožněna.

Bez zakupu karty członkowskiej po cenie 500 CZK, udział w spotkaniu nie będzie dozwolony.


Aktualizace dne 3.3.2024
Spolek naturistů Ostrava
Šalounova 500/35
703 00 Ostrava - Vítkovice
E-mail snoantosovice@volny.cz
Návrat na obsah