Title
Přejít na obsah

členská schůze

Členská schůze Spolku naturistů Ostrava se koná ve středu dne 28.7.2021

Místo konání: Lokalita SNO v Antošovicích. Pláž Pohoda.


Adresa:
Štěrkovna 2a

Ostrava Koblov - Antošovice

Datum konání: 28.7.2021
Čas zahájení: 11,00 hodin.
Prezentace: od 10,00 hodin.

Svolávající: výbor Spolku naturistů Ostrava, dne 14.7.2021Program členské schůze Spolku naturistů Ostrava.

1. Zahájení členské schůze.
2. Zpráva o
činnosti Spolku naturistů Ostrava za období roku 2020.
3. Zpráva o hospodaření za uplynulé období.
4. Zpráva kontrolní komise.
5.
Plán činnosti na rok 2021.

6. Změna sazebníku od roku 2022.

7. Volba volených orgánů (výbor) SNO.

8. Diskuse.

9. Schválení usnesení a závěr.
Návrh kandidátů do výboru SNO
Výbor

Předseda: Studnický Lukáš

Pokladník: Melnik Josef

Členové. Rouusseau Anna, Slomczynski Jerzy.


Bez zakoupení členského průkazu v ceně 300,- Kč, nejpozději před zahájením členské schůze, nebude účast na schůzi umožněna.
Bez zakupu karty członkowskiej po cenie 300 CZK, udział w spotkaniu nie bę
dzie dozwolony.


aktualizace dne 14.7.2021


Spolek naturistů Ostrava
Šalounova 500/35
703 00 Ostrava - Vítkovice
E-mail snoantosovice@volny.cz
Návrat na obsah